Procurements / Zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych na zakup mebli biurowych wraz z transportem, wniesieniem i montażem do pomieszczeń Sano – Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej – Międzynarodowa Fundacja Badawcza przy ul. Czarnowiejskiej 36 w Krakowie

PLEASE NOTE THAT MOST CALLS FOR PROCUREMENT ARE PUBLISHED IN POLISH LANGUAGE