Procurements / Zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na: Rezerwację, zakup i sukcesywne dostawy biletów lotniczych oraz kolejowych, ubezpieczenia podróży, rezerwację i zakup usług hotelowych w kraju i za granicą.

PLEASE NOTE THAT MOST CALLS FOR PROCUREMENT ARE PUBLISHED IN POLISH LANGUAGE