Aktualne zamówienia publiczne

Zamówienia ustawowe

Zamówienia ustawowe po 1.01.2021r. prowadzone są przy użyciu platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/sano_czmo

Szacowanie wartości zamówienia

Zakończone