Sano Science at Open Eyes Economy Summit 2022 

Yesterday during the Open Eyes Economy Prologue, Dr. Anna Maria Trawinska had the opportunity to talk about Sano Science and the role of computational medicine in the development of future medicine.

  • Computational medicine is a response to, on the one hand, an aging population, more and more diseases of civilization, and at the same time increasingly difficult access to medical care. It can help create decision support systems that doctors can use, also in the process of diagnosis – said our representative during the opening panel. 

Open Eyes Economy Summit is an interdisciplinary project par excellance. Individual sessions and panels are designed to confront the experiences of representatives of various fields, and the topics we address are situated at the intersection of various areas of knowledge and practice: culture and economics, future cities and future medicine, politics and geography, ecology and business, art and new media, fashion and ethics. It is an international conference, well known and prestigious, gathered important  social actors and politicians.  

A video of the conference is available on the OEES website: https://kongres.oees.pl/prolog-2022 

Polish version of the article is available here.

Wczoraj podczas Open Eyes Economy Prolog dr Anna Maria Trawińska miała okazję opowiedzieć o Sano Science i roli medycyny obliczeniowej w rozwoju medycyny przyszłości.  

  • Medycyna obliczeniowa jest odpowiedzią na z jednej strony starzejące się społeczeństwo, coraz więcej chorób cywilizacyjnych, przy jednoczesnym coraz trudniejszym dostępie do opieki medycznej. Może ona pomóc w tworzeniu systemów wspomagania decyzji, z których mogą korzystać lekarze, również w procesie diagnozowania – mówiła nasza reprezentantka podczas panelu otwierającego. 

Open Eyes Economy Summit to międzynarodowy szczyt ekonomiczny odbywający się w Krakowie od 2016 roku, gromadzący uczestników ze świata nauki, ekonomii, kultury i polityki. Kongres jest poświęcony ekonomii opartej na wartościach społecznych. 

Video zapis konferencji jest dostępny na stronie OEES: https://kongres.oees.pl/prolog-2022