Sano Centre & Quantum AI will cooperate and promote together the quantum computing!

We are happy to announce that Sano Centre & Quantum AI Foundation has become an Honorary Partners and began a partnership.

Polish version of the article is available on the second page.

Quantum AI Foundation is a charity organization aiming to support education, research, development and collaboration in science and new technologies, especially Artificial Intelligence and Quantum Computing, but also other fields on Mathematics and Computer Science. In Sano Centre for Computational Medicine, we create computational technologies for optimized healthcare.

We have just signed a partnership that is the beginning of common efforts to promote and popularize quantum computing!

Sano Centre i Quantum AI Foundation rozpoczynają współpracę

Z przyjemnością informujemy o podpisaniu przez Sano Centre i Fundacje Quantum AI partnerstwa, którego celem są wspólne działania promujące informatykę kwantową!

Quantum AI jest fundacją mającą na celu wspieranie edukacji, badań, rozwoju i współpracy w zakresie nauki i nowych technologii, w szczególności sztucznej inteligencji i obliczeń kwantowych. W Sano Centre for Computational Medicine tworzymy technologie obliczeniowe dla optymalizacji opieki zdrowotnej.

Podpisane właśnie partnerstwo o współpracy to początek wspólnych działań promujących i popularyzujących obliczenia kwantowe!