The 40 Years of PTI Gala with the participation of Sano Centre

Transhumanism – lecture and debate on the 40th anniversary of the Polish Information Society with the participation of Sano Centre. 

Polish version of the article is available on the second page.

The Grand Gala of the World Information Society Day and the 40th anniversary of the Polish Information Processing Industry Association will be held on September 10 at the National Philharmonic in Warsaw.    

Distinguished guests and experts will try to answer the question whether IT and technology will help man or whether algorithms will gain almost total control over our behavior.   

One of the panelists will be Szymon Płotka, PhD Student, a member of the Health Informatics research team at Sano Centre. We invite you to participate in the event remotely: https://youtu.be/-B1-61XvuRo  

A detailed program of the event and profiles of the speakers can be found on the website: https://sdsi.pl/gala  

Transhumanizm – wykład i gala z okazji 40-lecia PTI z udziałem Sano Centre 

Wielka Gala Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego i jubileuszu 40-lecia Polskiego Towarzystwa Informatycznego odbędzie się 10 września w Filharmonii Narodowej w Warszawie.   

Znakomici goście i eksperci spróbują odpowiedzieć na pytanie czy informatyka i technologia pomoże człowiekowi, czy też algorytmy zdobędą niemal całkowitą kontrolę nad naszym zachowaniem.  

Jednym z panelistów będzie doktorant Szymon Płotka, członek zespołu badawczego Health Informatics w Sano Centre. Serdecznie zapraszamy do zdalnego uczestnictwa w wydarzeniu: https://youtu.be/-B1-61XvuRo  

Szczegółowy program uroczystości oraz sylwetki prelegentów znaleźć można na stronie: https://sdsi.pl/gala